𝐆𝐢𝐫𝐥 𝐈𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐲
Cho mùa xuân này,

Ghé tới như cánh chim tha phương bay về tổ sau mùa di cư.

Lòng hân hoan đón chào.

CHÂN VÁY & THU

𝑀𝑜̣𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑎́𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑆𝐴𝐿𝑂𝑀 – 𝑀𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢 𝑛𝑎̀𝑦
Với Collectiion Chân váy & Thu điểm tô thêm cho nàng sự dịu dàng vốn có nay còn thêm phần xinh đẹp